วิสัยทัศน์

"นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง" 

(City of Life and Prosperity)

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่

การมอบหมายหน้าที่และการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

1. การบริหารราชการทั่วไป

2. การดำเนินการทางวินัย

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน

Declaration of Intent The Administration with integrity of the Governor of Chiang Mai

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

    พยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

                                                                    

ประชาสัมพันธ์


ผลการประกวดออกแบบตราสัญญลักษณ์การจัดงาน
"2559 สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่"

 

ดาวน์โหลดตราประจำจังหวัดเชียงใหม่

http://www.chiangmai.go.th/managing/public/D8/8D20Nov2015111116.rar

 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่
และศูนย์บริการร่วมให้บริการ

- รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ -รับเรื่องร้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
- รับแจ้งความ - รับบริการด้านที่ดิน - ต่อภาษี พรบ.รถยนต์ จักรยานยนต์ - ชำระค่าไฟ ค่าน้ำประปา
ณ ศูนย์ดำรงธรรม อาคารอำนวยการชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112592 (มท.25425)

 

***********************

 

 

ข่าวสารผู้บริหาร
วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ที่ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรและวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยมี นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ และประชาชนชาวเชียงใหม่ร่วมงานโดยพร้อมเพรียง
วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ที่ห้องประชุม 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม เพื่อพิจารณาร่างบันทึกความเข้าใจ (MOU) ที่จะสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับเมืองของต่างประเทศทั้ง 3 เมือง ได้แก่ รัฐอัสสัม สาธารณรัฐอินเดีย มณฑลไห่หนาน และเขตปกครองตนเองชาติไต สิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านแผนปฏิบัติการ บุคลากร และงบประมาณ เพื่อรองรับการติดต่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และเมืองอื่นๆ
วันที่ 4 ธันวาคม 2562 นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน ที่ห้องประชุมศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม
วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ที่ห้องปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจงภารกิจการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย และสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับพื้นที่ เกิดการบูรณาการในการทำงานและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ได้ให้ทุกจังหวัดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคมนี้ และเน้นย้ำให้มีการขยายผลการดำเนินงานการปราบปราบการทุจริตและคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง
อ่านข่าวทั้งหมด
กิจกรรมจังหวัด/ท่องเที่ยว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
เว็บไซต์อื่นๆ