วิสัยทัศน์

"นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง" 

(City of Life and Prosperity)

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการ

จังหวัดเชียงใหม่

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

    พยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

                                                                    

ประชาสัมพันธ์


ผลการประกวดออกแบบตราสัญญลักษณ์การจัดงาน
"2559 สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่"

 

ดาวน์โหลดตราประจำจังหวัดเชียงใหม่

http://www.chiangmai.go.th/managing/public/D8/8D20Nov2015111116.rar

 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่
และศูนย์บริการร่วมให้บริการ

- รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ -รับเรื่องร้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
- รับแจ้งความ - รับบริการด้านที่ดิน - ต่อภาษี พรบ.รถยนต์ จักรยานยนต์ - ชำระค่าไฟ ค่าน้ำประปา
ณ ศูนย์ดำรงธรรม อาคารอำนวยการชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112592 (มท.25425)

 

***********************

 

 

ข่าวสารผู้บริหาร
วันที่ 25 กันยายน 2563 ที่ ศูนย์ประชุมนานาชาติ ดิ เอ็มเพรส โรงแรม ดิ เอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอ...สู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2563 โดยมีสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และกิ่งกาชาดอำเภอ จาก 22 อำเภอ รวมกว่า 250 คน เข้าร่วมกิจกรรม
วันที่ 24 กันยายน 2563 นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมการแข่งขันทำอาหาร พลิกโฉมอาหารล้านนาสู่สากล ภายใต้กลุ่ม We Love Chiang Mai โครงการส่งเสริมและสัมผัสการท่องเที่ยวเชิงอาหาร Gastronomy Tourism Chiang Mai พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าแข่งขันทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ สร้างงาน สร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว อีกทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์และต่อยอดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ หลังวิกฤตการณ์โควิด 2019 ตลอดจนเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 24 กันยายน 2563 ที่ โรงพยาบาลสันทราย ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา "พัฒนาโรงพยาบาลสันทราย" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดษวิกรม พระบรมราชชนก หรือวันมหิดล ประจำปี 2563 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่พระองค์ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติ ในฐานะบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย ทรงส่งเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนการแพทย์ ทรงพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนการผลิตแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และทรงวางรากฐานแก่การแพทย์ และการสาธารณสุขไทยให้เจริญพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศ นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงมีพระอัจฉริยภาพในด้านต่าง ๆ อาทิ การศึกษา การต่างประเทศ การทหารเรือ และศิลปะ อันเป็นรากฐานมรดกอันล้ำค่าของไทย
วันที่ 23 กันยายน 2563 ที่ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยนายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ รองอธิบดีกรมการกงสุล นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และคณะทูตานุทูตในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมพิธีเปิดสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ อย่างเป็นทางการ
อ่านข่าวทั้งหมด
กิจกรรมจังหวัด/ท่องเที่ยว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
เว็บไซต์อื่นๆ