ผู้ว่าบอกกล่าว
ผู้ว่าแจ้งนโยบาย
ประชาสัมพันธ์

 

วิสัยทัศน์

"นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง" 

(City of Life and Prosperity)

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดเชียงใหม่

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

    พยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

ดาวน์โหลดตราประจำจังหวัดเชียงใหม่

 

http://www.chiangmai.go.th/managing/public/D8/8D20Nov2015111116.rar

 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่
และศูนย์บริการร่วมให้บริการ

- รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ -รับเรื่องร้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
- รับแจ้งความ - รับบริการด้านที่ดิน 
ณ ศูนย์ดำรงธรรม อาคารอำนวยการชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112592 (มท.25425)

 

***********************

 

 ข่าวสารผู้บริหาร
วันที่ 4 มี.ค. 67 ที่ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ ร่วมกันต้อนรับขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จากสาธารณรัฐอินเดีย นำมาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะเป็นสิริมงคล ที่ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 5-8 มีนาคม 2567 นี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
วันที่ 3 มี.ค. 67 ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย พล.ต.ท.อุดร ยอมเจริญ ผู้บัญชาการประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจบริเวณโดยรอบอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ และหอคำหลวง ซึ่งเป็นสถานที่ในการจัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 5 - 8 มีนาคม 2567 ให้พุทธศาสนิกชนในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล
วันที่ 3 มี.ค. 67 เวลา 16.30 น. ที่ศาลาธรรมและลานสัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม "ตะวันรอน ละครนอก" การแสดงละครนอก เรื่อง สังข์ทอง ตอน รจนาเสี่ยงพวงมาลัย และมณฑาลงกระท่อม "รำลึกห้าสิบปี เทิดไท้กษัตราทศมราชัน" ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยชมรมนาฏศิลปและดนตรีไทย สโมสรนักษาศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฏาคม 2567
วันที่ 2 มี.ค. 67 ที่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2567 ซึ่งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ได้จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถทางด้านการช่างของพระองค์
อ่านข่าวทั้งหมด
กิจกรรมจังหวัด/ท่องเที่ยว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
เว็บไซต์อื่นๆ