รางวัลฉลากกาชาด ประจำปี 2563

วิสัยทัศน์

"นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง" 

(City of Life and Prosperity)

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการ

จังหวัดเชียงใหม่

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

    พยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

                                                                    

ประชาสัมพันธ์


ผลการประกวดออกแบบตราสัญญลักษณ์การจัดงาน
"2559 สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่"

 

ดาวน์โหลดตราประจำจังหวัดเชียงใหม่

http://www.chiangmai.go.th/managing/public/D8/8D20Nov2015111116.rar

 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่
และศูนย์บริการร่วมให้บริการ

- รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ -รับเรื่องร้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
- รับแจ้งความ - รับบริการด้านที่ดิน - ต่อภาษี พรบ.รถยนต์ จักรยานยนต์ - ชำระค่าไฟ ค่าน้ำประปา
ณ ศูนย์ดำรงธรรม อาคารอำนวยการชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112592 (มท.25425)

 

***********************

 

 

ข่าวสารผู้บริหาร
วันที่ 2 สิงหาคม 2563 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ปภ.เชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่บริเวณสะพานลำน้ำแม่หวาน..ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด ซึ่งน้ำได้เอ่อล้นท่วมถนน สาย 118 ชม.- ชร. รถทุกชนิด ไม่สามารถสัญจร ไป - มา ได้ โดยมี นายอำเภอดอยสะเก็ด และเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูล
วันที่ 1 สิงหาคม 2563 ที่บริษัทชัยพัฒนาฟาร์ม จำกัด ถนนวัวลาย ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ตรวจการจำหน่ายเนื้อหมู ภายหลังจากที่กระทรงพาณิชย์ได้มีโครงการพาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายเนื้อหมูราคาถูก เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนที่บริโภคเนื้อหมูทั่วประเทศ โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมลงพื้นที่ตรวจการจำหน่ายด้วย
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ที่บ้านทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จะงหวัดเชียงใหม่ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ร่วมหารือกับภาครัฐ ภาคเอกชน ถึงแนวทางการเปิดและยกระดับจุดผ่อนปรนการค้ากิ่วผาวอกและบ้านหลักแต่ง เพื่อเปิดการค้าขายตามแนวชายแดน ก่อให้เกิดการซื้อขายตามแนวชายแดน เพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างสองประเทศ และกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น โดยกิ่วผาวอกได้เปิดจุดผ่อนปรนทางการค้ามาตั้งแต่ปี 2540 ทำการค้าขายระหว่างไทย – เมียนร์มา และมีเงินสะพัดปีละไม่ต่ำกว่า 300 ล้านบาท ต่อมาในปี 2545 ได้ปิดดำเนินการจากปัญหาความมั่นคงของชาติ โดยขณะนี้ทุกฝ่ายต้องการให้รัฐบาลไทยเปิดจุดผ่อนปรมกิ่วผาวอก เพื่อคนไทยจะได้ทำการค้าขายกับเมียนมาร์ และมีรายได้เช่นเดิม
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ที่ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ Mr. Krishna Chaitanya กงสุลสาธารณรัฐอินเดีย ณ จังหวัดเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคารวะ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแนะนำตัวอย่างเป็นทางการเนื่องในวาระการรับตำแหน่งใหม่ พร้อมหารือถึงแนวทางการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยไทย และสาธารณรัฐอินเดีย โดยจะผลักดันให้มีการลงนามสถาปนาความสัมพันธ์บ้านเมืองพี่เมืองน้องของจังหวัดเชียงใหม่ กับรัฐอัสสัม สาธารณรัฐอินเดีย รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆ อาทิ การศึกษา วัฒนธรรม การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว ฯลฯ เพื่อสานสัมพันธ์อันดีระหว่างกันต่อไป
อ่านข่าวทั้งหมด
กิจกรรมจังหวัด/ท่องเที่ยว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
เว็บไซต์อื่นๆ