รางวัลฉลากกาชาด ประจำปี 2563

วิสัยทัศน์

"นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง" 

(City of Life and Prosperity)

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการ

จังหวัดเชียงใหม่

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

    พยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

                                                                    

ประชาสัมพันธ์


ผลการประกวดออกแบบตราสัญญลักษณ์การจัดงาน
"2559 สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่"

 

ดาวน์โหลดตราประจำจังหวัดเชียงใหม่

http://www.chiangmai.go.th/managing/public/D8/8D20Nov2015111116.rar

 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่
และศูนย์บริการร่วมให้บริการ

- รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ -รับเรื่องร้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
- รับแจ้งความ - รับบริการด้านที่ดิน - ต่อภาษี พรบ.รถยนต์ จักรยานยนต์ - ชำระค่าไฟ ค่าน้ำประปา
ณ ศูนย์ดำรงธรรม อาคารอำนวยการชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112592 (มท.25425)

 

***********************

 

 

ข่าวสารผู้บริหาร
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหารจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อเป็นการร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์อันหาที่สุดมิได้
วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ร่วมลงพื้นที่ตรวจสถานบริการอาบอบนวดชื่อดัง “ซายูริ”ที่ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ภายหลังมีมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 5 จากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งพบว่าสถานบริการแห่งนี้ ได้มีการตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าใช้บริการ มีจุดลงทะเบียน QR Code ทั้งการสแกนผ่านแอปพลิเคชัน ไทยชนะ และการลงทะเบียนในสมุด
วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามความปลอดภัยของรถตู้ รับ - ส่ง นักเรียน พร้อมหารือ แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค โควิด - 19 กับคณะผู้บริหารของโรงเรียน และพนักงานขับรถที่ให้บริการรับ-ส่งนักเรียน ภายในโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย และโรงเรียนดาราวิทยาลัย ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่
วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม หารือ สร้างความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร ครั้งที่ 1/2563 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาครัฐ และภาคประชาชนโดยกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำเข้าร่วมประชุม แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง และถือเป็นการประชุมครั้งแรก ที่ทางจังหวัดได้นำภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็น เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างแท้จริง อีกทั้งเพื่อให้ประชาชนกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำได้ทราบถึงแผนการบริหารจัดการน้ำของหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากกลุ่มผู้ใช้น้ำ เพื่อนำไปสู่การสร้างความเข้าใจ และข้อแนะนำการปลูกพืช และการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตร ที่เหมาะสมต่อไป
อ่านข่าวทั้งหมด
กิจกรรมจังหวัด/ท่องเที่ยว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
เว็บไซต์อื่นๆ