ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล  ประจำปี 2564

วิสัยทัศน์

"นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง" 

(City of Life and Prosperity)

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการ

จังหวัดเชียงใหม่

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

    พยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

 

ผลการออกรางวัลกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

                                                                    

ประชาสัมพันธ์


ผลการประกวดออกแบบตราสัญญลักษณ์การจัดงาน
"2559 สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่"

 

ดาวน์โหลดตราประจำจังหวัดเชียงใหม่

http://www.chiangmai.go.th/managing/public/D8/8D20Nov2015111116.rar

 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่
และศูนย์บริการร่วมให้บริการ

- รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ -รับเรื่องร้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
- รับแจ้งความ - รับบริการด้านที่ดิน - ต่อภาษี พรบ.รถยนต์ จักรยานยนต์ - ชำระค่าไฟ ค่าน้ำประปา
ณ ศูนย์ดำรงธรรม อาคารอำนวยการชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112592 (มท.25425)

 

***********************

 

 

ข่าวสารผู้บริหาร
วันที่ 27 มกราคม 2564 ที่ อาคารอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครไฟป่าตำบลสุเทพ ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด “รวมพลังอาสาสู้ไฟ เพื่อลมหายใจชาวเชียงใหม่” เพื่อฝึกทักษะป้องกันไฟป่าให้กับอาสาสมัคร และสร้างเครือข่ายแนวร่วมภาครัฐและภาคเอกชนในการป้องกันและแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่า โดยมีผู้เข้าฝึกอบรม ประกอบด้วยผู้นำชุมชน ประชาชนจิตอาสา เจ้าหน้าที่จากหน่วยควบคุมไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เข้าร่วมงาน จำนวนกว่า 150 คน
วันที่ 27 มกราคม 2564 ที่ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายศรัณยู มีทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันครบรอบ 52 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง อช. สานต่อศาสตร์พระราชา พัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน” ประจำปี 2564 ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดให้วันที่ 28 มกราคมของทุกปี เป็นวันครบรอบการดำเนินงานโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีจิตใจเสียสละ เข้ามาเป็นอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.)
วันที่ 26 มกราคม 2564 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยในการแถลงข่าวการบริหารจัดการไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ณ ร้านอาหารบ้านสวน หมู่ที่ 3 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ถึงการดำเนินงานและความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการไฟป่าที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่า ในปีนี้จังหวัดเชียงใหม่เน้นการให้ความสำคัญกับพื้นที่ตำบล หมู่บ้าน ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับฝ่ายปกครองท้องที่ ทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่ที่ เพื่อควบคุมพื้นที่ไม่ให้เกิดไฟ
วันที่ 26 มกราคม 2564 ที่บริเวณลานกิจกรรม เชิงวัดพระธาตุดอยคำ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายศรัณยู มีทองคำ รอง ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม kick off ลดหมอกควันไฟป่า เน้นย้ำ 3 มาตรการแก้ไข โดยบูรณาการทุกภาคส่วน ซึ่งมีประชาชนและตัวแทนจากหน่วยงานราชการต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนมาก โดยภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ ในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ในเขต อ.เมือง รวมไปถึงการจัดทำแนวกันไฟ ระยะทางรวมกว่า 5,500 เมตร
อ่านข่าวทั้งหมด
กิจกรรมจังหวัด/ท่องเที่ยว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
เว็บไซต์อื่นๆ