พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2564

ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล  ประจำปี 2564

วิสัยทัศน์

"นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง" 

(City of Life and Prosperity)

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการ

จังหวัดเชียงใหม่

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

    พยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

 

ผลการออกรางวัลกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

                                                                    

ประชาสัมพันธ์


ผลการประกวดออกแบบตราสัญญลักษณ์การจัดงาน
"2559 สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่"

 

ดาวน์โหลดตราประจำจังหวัดเชียงใหม่

http://www.chiangmai.go.th/managing/public/D8/8D20Nov2015111116.rar

 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่
และศูนย์บริการร่วมให้บริการ

- รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ -รับเรื่องร้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
- รับแจ้งความ - รับบริการด้านที่ดิน - ต่อภาษี พรบ.รถยนต์ จักรยานยนต์ - ชำระค่าไฟ ค่าน้ำประปา
ณ ศูนย์ดำรงธรรม อาคารอำนวยการชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112592 (มท.25425)

 

***********************

 

 

ข่าวสารผู้บริหาร
วันที่ 1 ธันวาคม 2564  นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการเปิดเรียนในรูปแบบปกติ (On Site) ของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564 เป็นวันแรก ที่โรงเรียนอนุบาลนานาชาติไบรท์ซีดส์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ พร้อมมอบใบประกาศมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) “เปิดเรียนมั่นใจ ปลอดภัยไร้โควิด-19” ให้กับโรงเรียน
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาแบบขอรับเงินอุดหนุนบูรณะศาสนสถาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ที่ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกรมการศาสนา โดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินโครงการเงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมบูรณะศาสนสถาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมสมทบทุนในการบูรณะซ่อมแซมศาสนสถานที่มีอยู่แล้ว ให้สามารถใช้ในการประกอบศาสนกิจได้ โดยในเบื้องต้น สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้ส่งแบบสำรวจในการขอรับเงินอุดหนุน ไปยังศาสนสถานประจำศาสนาต่างๆ แล้ว ทั้งศาสนาอิสลาม คริสต์ พราหมณ์-ฮินดู และซิกซ์ โดยหากมีศาสนสถานยื่นคำขอเข้ามาหลายแห่ง ทางคณะกรรมการจะร่วมกันพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนให้ โดยเรียงลำดับตามความจำเป็นเร่งด่วนในการบูรณะ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ที่ห้องประชุม 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือและวางแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ใน พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งในขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่มีแนวโน้มดีขึ้น และพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลง ด้านสถานการณ์ผู้ป่วยเตียงสีเหลืองและแดงในโรงพยาบาลก็ลดลงเช่นเดียวกัน ทำให้จังหวัดเชียงใหม่สามารถพิจารณาผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ได้มากขึ้น
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ บันทึกเทปให้สัมภาษณ์ เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมในกิจกรรมการจัดงานมหกรรมเมืองหัตถกรรมสร้างสรรค์ (Craft & Folk Art) ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงวัฒนธรรมและเศรษฐกิจท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 17-21 ธันวาคมนี้ ณ เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
อ่านข่าวทั้งหมด
กิจกรรมจังหวัด/ท่องเที่ยว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
เว็บไซต์อื่นๆ