ผู้ว่าบอกกล่าว
ผู้ว่าแจ้งนโยบาย
ประชาสัมพันธ์

พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2565

วิสัยทัศน์

"นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง" 

(City of Life and Prosperity)

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดเชียงใหม่

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

    พยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

ดาวน์โหลดตราประจำจังหวัดเชียงใหม่

 

http://www.chiangmai.go.th/managing/public/D8/8D20Nov2015111116.rar

 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่
และศูนย์บริการร่วมให้บริการ

- รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ -รับเรื่องร้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
- รับแจ้งความ - รับบริการด้านที่ดิน 
ณ ศูนย์ดำรงธรรม อาคารอำนวยการชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112592 (มท.25425)

 

***********************

 

 


ข่าวสารผู้บริหาร
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เชิญพวงมาลาพระราชทานของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว , สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง , สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี , สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และ ของพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมี่นสุทธนารีนาถ ไปวางที่หน้าหีบศพของ เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) , ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) ที่ ศาลาสหัท-หงส์ มหาคุณ อนุสรณ์ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง บริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการป้องกันและควบคุมไฟป่า และตรวจความเรียบร้อยการสร้างแนวกันไฟ เส้นดอยปุย - บ้านขุนช่างเคี่ยน และเส้นรอบพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ พร้อมมอบอุปกรณ์ป้องกันไฟป่า ข้าวสารอาหารแห้งให้กับชาวบ้านขุนช่างเคี่ยนในช่วงร่วมกันเฝ้าระวังป้องกันไฟป่าในพื้นที่ ณ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดตกแต่งภูมิทัศน์ร้านแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) จังหวัดเชียงใหม่ ในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 46 ประจำปี 2566 ที่ สวนสาธารณะหนองบวกหาด
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ บริเวณเชิงสะพานนวรัฐ จังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 46 ประจำปี 2566 พร้อมปล่อยขบวนรถบุพผชาติให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รับชม โดยมี นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 4 ท่าน หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมงาน
อ่านข่าวทั้งหมด
กิจกรรมจังหวัด/ท่องเที่ยว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
เว็บไซต์อื่นๆ