พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2564

ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล  ประจำปี 2564

วิสัยทัศน์

"นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง" 

(City of Life and Prosperity)

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดเชียงใหม่

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

    พยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

 

                                                                    

ประชาสัมพันธ์


ผลการประกวดออกแบบตราสัญญลักษณ์การจัดงาน
"2559 สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่"

 

ดาวน์โหลดตราประจำจังหวัดเชียงใหม่

http://www.chiangmai.go.th/managing/public/D8/8D20Nov2015111116.rar

 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่
และศูนย์บริการร่วมให้บริการ

- รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ -รับเรื่องร้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
- รับแจ้งความ - รับบริการด้านที่ดิน - ต่อภาษี พรบ.รถยนต์ จักรยานยนต์ - ชำระค่าไฟ ค่าน้ำประปา
ณ ศูนย์ดำรงธรรม อาคารอำนวยการชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112592 (มท.25425)

 

***********************

 

 

ข่าวสารผู้บริหาร
วันที่ 20 มกราคม 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน ประกอบด้วย เสื้อกันหนาวและถุงยังชีพ ไปมอบให้แก่ประชาชนที่เป็นสมาชิกในโครงการตามพระราชดำริในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ โรงเรียนบ้านขุนแตะ ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกันนี้ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ , นายยุทธพงษ์ ไชยศร นายอำเภอจอมทอง ส่วนราชการต่างๆ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ
วันที่ 19 มกราคม 2565 ที่ ศูนย์บัญชาการ ณ ห้องปฏิบัติการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
วันที่ 19 มกราคม 2565 ที่ บริเวณหน้าอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายอู๋ จื่ออู่ กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ พร้อมคณะนำเครื่องฟอกอากาศจำนวน 70 เครื่อง ส่งมอบให้แก่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้ประโยชน์ในภารกิจการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป โอกาสนี้ได้เข้าพบ หารือ ข้อราชการ กับนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งมอบกระเช้าของที่ระลึก เนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2565 ในโอกาสนี้ด้วย
วันที่ 19 มกราคม 2565 นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ , นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจติดตามการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้มอบหมายให้สำนักนายกรัฐมนตรี บูรณาการร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย กรมควบคุมมลพิษ และหน่วยงานต่างๆ ทุกจังหวัด ตรวจติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง ทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายหลักที่ต้องการเห็นแหล่งน้ำทั่วทุกพื้นที่มีความสวยงาม ใสสะอาด สามารถนำใช้ประโยชน์ด้านการเกษตร และพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนได้
อ่านข่าวทั้งหมด
กิจกรรมจังหวัด/ท่องเที่ยว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
เว็บไซต์อื่นๆ