temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb
temp-thumb

พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2565

วิสัยทัศน์

"นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง" 

(City of Life and Prosperity)

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดเชียงใหม่

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

    พยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

 

                                                                    

ประชาสัมพันธ์


ผลการประกวดออกแบบตราสัญญลักษณ์การจัดงาน
"2559 สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่"

 

ดาวน์โหลดตราประจำจังหวัดเชียงใหม่

 

http://www.chiangmai.go.th/managing/public/D8/8D20Nov2015111116.rar

 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่
และศูนย์บริการร่วมให้บริการ

- รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ -รับเรื่องร้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
- รับแจ้งความ - รับบริการด้านที่ดิน - ต่อภาษี พรบ.รถยนต์ จักรยานยนต์ - ชำระค่าไฟ ค่าน้ำประปา
ณ ศูนย์ดำรงธรรม อาคารอำนวยการชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112592 (มท.25425)

 

***********************

 

 

ข่าวสารผู้บริหาร
วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ที่บริเวณสถานีวิจัยสัตว์ป่าดอยเชียงดาว นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดยุทธการป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดเชียงใหม่ โดยสนธิกำลังพลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมปฏิบัติการกว่า 400 นาย
วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาจุดวิกฤติน้ำท่วมในเขตเมือง ที่บริเวณแยกสนามบินเชียงใหม่ ภายหลังเกิดน้ำท่วมขังจากเหตุฝนตกหนักในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา และส่งผลกระทบต่อการจราจร จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ร่วมกับทุกภาคส่วนหารือแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วน และพบว่าในพื้นที่เขตเมืองมีจุดวิกฤติน้ำท่วมประมาณ 10 จุด โดยพิจารณาเริ่มดำเนินการแก้ไขที่จุดบริเวณแยกสนามบินเชียงใหม่เป็นจุดแรก เพื่อลดปัญหาด้านการจราจร และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีเมื่อมีผู้คนเดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยอากาศยาน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งพบว่าสถานการณ์ช่วงนี้ดีขึ้น ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ ผู้เสียชีวิต และผู้ป่วยหนักลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในส่วนของการเปิดเรียนแบบ On Site ของสถานศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม่ ยังคงเป็นไปได้ด้วยดี ไม่พบสัดส่วนการติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น โดย ได้เน้นย้ำให้สถานศึกษาทุกแห่ง ชี้แจง ทำความเข้าใจกับผู้ปกครอง ในการให้บุตร-หลาน เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเอง และลดการป่วยรุนแรงเมื่อติดเชื้อโควิด-19 พร้อมทั้งขอให้เข้มงวดในมาตรการป้องกันโรคของนักเรียน ทั้งการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และการเว้นระยะห่างขณะทำการเรียนการสอน หรือ การทำกิจกรรมร่วมกัน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่ห้องประชุม 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายนาวิน สินธุสอาด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายอารุณ ปินตา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ นายอิสระ ศิริไสยาสน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนผู้แทนภาคประชาสังคม คือ มูลนิธิสภาลมหายใจเชียงใหม่ ร่วมกันแถลงผลการดำเนินงานของศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2565 ในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ ว่า นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 23 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่ พบจุดความร้อน (Hotspot) สะสม 2,565 จุด ลดลงจากค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง ถึงร้อยละ 83.45 ส่วนพื้นที่เผาไหม้พบ จำนวน 380,192 ไร่ ขณะที่สถานการณ์ค่าคุณภาพอากาศพบเกินค่ามาตรฐานเพียง 40 วัน ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ในการลดจุดความร้อน พื้นที่เผาไหม้ และค่าคุณภาพอากาศ ทั้งนี้เป็นผลจากความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน และการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ รวมถึงการประกาศช่วงเวลาห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิด
อ่านข่าวทั้งหมด
กิจกรรมจังหวัด/ท่องเที่ยว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
เว็บไซต์อื่นๆ