พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2564

ผลการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล  ประจำปี 2564

วิสัยทัศน์

"นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง" 

(City of Life and Prosperity)

เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้ว่าราชการ

จังหวัดเชียงใหม่

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

    พยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

 

ผลการออกรางวัลกาชาดการกุศล ประจำปี 2564

                                                                    

ประชาสัมพันธ์


ผลการประกวดออกแบบตราสัญญลักษณ์การจัดงาน
"2559 สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่"

 

ดาวน์โหลดตราประจำจังหวัดเชียงใหม่

http://www.chiangmai.go.th/managing/public/D8/8D20Nov2015111116.rar

 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่
และศูนย์บริการร่วมให้บริการ

- รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ -รับเรื่องร้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
- รับแจ้งความ - รับบริการด้านที่ดิน - ต่อภาษี พรบ.รถยนต์ จักรยานยนต์ - ชำระค่าไฟ ค่าน้ำประปา
ณ ศูนย์ดำรงธรรม อาคารอำนวยการชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112592 (มท.25425)

 

***********************

 

 

ข่าวสารผู้บริหาร
วันที่ 17 ตุลาคม 2564 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายแพทย์วรัญญู จำนงค์ประสาทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพูดคุยกับพี่น้องประชาชนในประเด็น 1. สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 “คลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่” และแนวทางการช่วยเหลือ 2.การฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่แก่ประชาชน
วันที่ 16 ตุลาคม 2564 ที่ห้องประชุมเทศบาลนครเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมกับทีมศูนย์ปฏิบัติการเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งนำโดย นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เพื่อหารือการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 “คลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่” ที่อาจลุกลามไปยังชุมชนรอบข้างและอำเภอต่าง ๆ
วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ที่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประกอบพิธีมอบผ้าไตรพระราชทานและย่ามที่ระลึกโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ให้แก่ผู้แทนจาก 3 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด นำผ้าไตรพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปจัดพิธีมอบให้จังหวัดภายในกลุ่มภาคเหนือตอนบนจังหวัดละ 1 ไตร และย่ามที่ระลึกจังหวัดละ 10 ใบ สำหรับนำไปใช้ในการทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย
วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ เพื่อเปิดเมืองเชียงใหม่รับนักท่องเที่ยว (CHARMIMG Chiang mai) เพื่อขับเคลื่อนและเตรียมความพร้อมภายหลังจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีแถลงการณ์ “เปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าประเทศ โดยไม่ต้องกักตัว” ในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้
อ่านข่าวทั้งหมด
กิจกรรมจังหวัด/ท่องเที่ยว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
เว็บไซต์อื่นๆ