รางวัลฉลากกาชาด ประจำปี 2563

วิสัยทัศน์

"นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง" 

(City of Life and Prosperity)

 

 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

    พยากรณ์อากาศ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ

                                                                    

ประชาสัมพันธ์


ผลการประกวดออกแบบตราสัญญลักษณ์การจัดงาน
"2559 สมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่"

 

ดาวน์โหลดตราประจำจังหวัดเชียงใหม่

http://www.chiangmai.go.th/managing/public/D8/8D20Nov2015111116.rar

 

ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่
และศูนย์บริการร่วมให้บริการ

- รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ -รับเรื่องร้องเรียนคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
- รับแจ้งความ - รับบริการด้านที่ดิน - ต่อภาษี พรบ.รถยนต์ จักรยานยนต์ - ชำระค่าไฟ ค่าน้ำประปา
ณ ศูนย์ดำรงธรรม อาคารอำนวยการชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-112592 (มท.25425)

 

***********************

 

 

ข่าวสารผู้บริหาร
วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ที่ วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระเจดีย์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา 3 มิถุนายน 2563 โดยมี พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมทั้งมีหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีในพิธีครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง
วันที่ 2 มิถุนายน 2563 ที่หน้าอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับมอบหน้ากากอนามัยจำนวน 9,000 ชิ้น จากบริษัท เบส ออโต้ เซลล์ จำกัด (สาขามหิดล เชียงใหม่) ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตามแผนการจัดสรรหน้ากากอนามัยระดับจังหวัด ภายใต้แคมเปญ TOGETHER FOR BETTER THAILAND ส่งต่อความห่วงใยจากใจ สู่คนไทยทุกคน เพื่อช่วยเหลือประชาชนชาวไทย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทั้งนี้ ทางจังหวัดเชียงใหม่ จะได้นำหน้ากากอนามัยที่ได้รับไปจัดสรรให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต่อไป
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการขับเคลื่อนและพัฒนาฟาร์มตัวอย่าง ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัย COVID-19 บ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งได้เริ่มดำเนินการฝึกอบรม การปฏิบัติงานภายใต้เกษตรทฤษฎีใหม่ ในรูปแบบของการขุดลอก สร้างหนองน้ำ การพัฒนาพื้นที่เกษตร การทำนาข้าวและพืชเกษตร ในพื้นที่จำนวน 20 ไร่ 2 งาน 17 ตารางวา ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ซึ่งได้เริ่มทำการพัฒนาปรับปรุงภายในโครงการให้เป็นแหล่งเรียนรู้ สถานที่ศึกษาดูงาน ให้ความรู้ด้านการเกษตร การปศุสัตว์ที่ถูกต้องแก่ประชาชน ต่อไปในอนาคต โดยจ้างแรงงานจากชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นชาวปกาเกอะญอ จำนวน 60 คนต่อวัน วันละ 300 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน โดยได้รับสนับสนุนจากกระทรวงแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ที่ห้องรับรองชั้น 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และลงนามถวายพระพรเป็นลำดับแรก
อ่านข่าวทั้งหมด
กิจกรรมจังหวัด/ท่องเที่ยว
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
เว็บไซต์อื่นๆ